4,262
Dziś Czwartek
2024-04-18

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w powiecie wrocławskim

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-18 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w powiecie wrocławskim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-18 godz: 17:06:01
2.Ilość wszystkich firm w powiecie wrocławskim wynosi: 35598
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie wrocławskim wynosi: 20658
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-18 kwiecień 2024 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. W tym czasie w powiecie wrocławskim ich liczba zwiększyła się o 6, tym samym jednoznacznie zarysowując swoją przewagę nad branżą z pozycji drugiej.
Drugie miejsce
Tutaj z kolei znajdziemy Działalność związana z oprogramowaniem z przyrostem o 4 firm, który stanowi 67% w stosunku do miejsca pierwszego.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 4.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w powiecie wrocławskim za okres 1-18 kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
6
2
Działalność związana z oprogramowaniem
4
3
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
4
4
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
4
5
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
4
6
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
3
7
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
3
8
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
3
9
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
3
10
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
3

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w powiecie wrocławskim w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w powiecie wrocławskim

Trwa pobieranie danych...