4,262
Dziś Czwartek
2024-04-18

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w powiecie wrocławskim

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-18 Działalności gospodarcze, które w powiecie wrocławskim wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-18 godz: 17:06:01
2.Ilość wszystkich firm w powiecie wrocławskim wynosi: 35598
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie wrocławskim wynosi: 20658
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w powiecie wrocławskim, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Działalność związana z oprogramowaniem jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu kwiecień 2024 – 1 041 firm.
Ta działalność ma zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Obecnie wykonuje ją 593 firmy. Stanowi to 57% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejszą działalność gospodarczą.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie prowadzona jest przez 593 firmy.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w powiecie wrocławskim – kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Działalność związana z oprogramowaniem
1 041
2
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
593
3
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
593
4
Transport drogowy towarów
539
5
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
466
6
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
411
7
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
402
8
Praktyka lekarska specjalistyczna
335
9
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
330
10
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
320

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w powiecie wrocławskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w powiecie wrocławskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...