4,262
Dziś Czwartek
2024-04-18

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w powiecie wrocławskim

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-18 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w powiecie wrocławskim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-18 godz: 17:06:01
2.Ilość wszystkich firm w powiecie wrocławskim wynosi: 35598
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie wrocławskim wynosi: 20658
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w powiecie wrocławskim, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Produkcja barwników i pigmentów to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w powiecie wrocławskim – kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
1
2
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
1
3
Produkcja barwników i pigmentów
1
4
Produkcja soków z owoców i warzyw
1
5
Transport lotniczy towarów
1
6
Produkcja motocykli
1
7
Produkcja klejów
1
8
Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
1
9
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
1
10
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w powiecie wrocławskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w powiecie wrocławskim prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...