4,262
Dziś Czwartek
2024-04-18

Obserwuj, na które z produktów i usług w powiecie wrocławskim rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-18 Obejrzyj, na które produkty i usługi w powiecie wrocławskim wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-18 godz: 17:06:01
2.Ilość wszystkich firm w powiecie wrocławskim wynosi: 35598
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie wrocławskim wynosi: 20658
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w powiecie wrocławskim rośnie zainteresowanie finansowaniem inwestycji ze środków unijnych, zauważymy, że choć za okres 1-18 kwiecień 2024 sytuacja pod względem liczby publikowanych ogłoszeń przetargowych jest w czołówce bardzo wyrównana, to na pierwszym miejscu są Maszyny przemysłu chemicznego. Z tego zakresu pojawiło się 1 przetarg z dotacją UE.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 1.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 0.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w powiecie wrocławskim za okres 1-18 kwiecień 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Maszyny przemysłu chemicznego
1
2
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych
1
3
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
0
4
Specjalne usługi projektowe
0
5
Gospodarstwa rolne
0
6
Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne
0
7
Zaczepy, łańcuchy i sprężyny
0
8
Usługi szkolenia zawodowego
0
9
Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
0
10
Usługi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w powiecie wrocławskim wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w powiecie wrocławskim prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...